Fastighetsdrift

Fastighetsdrift - Daglig drift och underhåll, reparationer och jourtjänst. Vi tillhandahåller tjänster som kan behövas i och runt en fastighet. Med ett driftsavtal är du alltid garanterad snabb service.

Att teckna ett avtal av fastighetsskötseln är både ett bekvämt och ekonomiskt sätt att slippa en del bekymmer. För att teckna ett fastighetsskötsel avtal vänligen kontaka oss.